Starostlivosť o centrálne venózne vstupy
(SKSAPA-001/2010_14)

 

Autorka: Mgr. Ľubomíra Ježová

Stručný popis kurzu: Centrálne venózne vstupy sú súčasťou neodkladnej i štandardnej zdravotnej starostlivosti. Umožňujú zaistiť pacientovi liečbu, ktorá by nemala byť aplikovaná do periférnej vény. Na druhej strane si však vyžadujú zvýšenú starostlivosť kvôli riziku vzniku komplikácií.

Charakteristika účastníkov:
odbornosť v zmysle nariadenia vlády 296/2010 Z. z.

Odbory: sestra, pôrodná asistentka

Súhlasné stanovisko: Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (registračné číslo: 001/2010)

Počet pridelených kreditov: pasívna účasť, 1 alebo 2 kredity v súlade s vyhláškou 366/2005 Z. z.

Poznámka: Kredity za úspešné vyplnenie AD testu primárne určeného pre sestry a pôrodné asistentky prináležia všetkým sestrám a pôrodným asistentkám, bez ohľadu na typ (zameranie) pracoviska, na ktorom vykonávajú povolanie sestry alebo pôrodnej asistentky, a tiež bez ohľadu na už absolvované špecializačné štúdium alebo certifikačnú prípravu.

Rozsah textu: 8 strán

Kurz je platný do: 31.12.2014

Tento kurz vyžaduje zaplatenie poplatku pre vstup