MOMENTÁLNE SA NEDAJÚ OBJEDNÁVAŤ ŽIADNE KURZY.
O zmene stavu Vás budeme informovať na tomto mieste.


Ukončenie spolupráce s komorou sestier a pôrodných asistentiek

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek nám oznámila, že od roku 2015 s nami ukončuje spoluprácu. Dôvody neuviedli.
Prosíme sestry a pôrodné asistentky, aby si na našej stránke už neobjednávali kurzy. Za pochopenie ďakujeme.


logoPozrite si náš nový projekt - www.dezinfekcia.info. Na týchto stránkach poskytneme odbornej, ale aj laickej verejnosti množstvo informácií týkajúcich sa dezinfekcie, sterilizácie, nozokomiálnych nákaz a ich prevencii.

p60Pozrite si prezentáciu o našej stránke
Najmä pre nových používateľov sme pripravili stručnú prezentáciu o našom vzdelávacom portáli www.adtesty.sk. Prezentácia obsahuje zvuk - zapnite si reproduktory.
Pozrieť prezentáciu TU.

in60Ako začať?
Ak ste na našich stránkach prvýkrát, tak sa najskôr musíte zaregistrovať. Až po registrácii si budete môcť objednať kurzy. Pozrite si >>Návod na používanie>>.

lu60Minister hospodárstva SR ocenil náš projekt
Náš projekt www.adtesty.sk získal v rámci súťaže "Inovatívny čin roka 2010" Ocenenie ministra hospodárstva Slovenskej republiky v kategórii "Inovácia služby" . >>Viac>>

Každý objednaný a zaplatený AD test môžete riešiť opakovane bez ďalšieho platenia, až kým nezískate potrebný počet kreditov. Pred ďalším riešením AD testu vám odporúčame opäť si preštudovať študijný materiál.

Celoživotné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov
Vzdelávanie prostredníctvom on-line kurzov a AD testov na internete (e-learning) je moderná forma vzdelávania, ktorá Vám v pohodlí Vášho domova umožní získať kredity v rámci povinného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov. Táto moderná forma vzdelávania nevyžaduje žiadne špeciálne vedomosti o práci s počítačom. Obrovskou výhodou je, že netreba nikam cestovať - kurz môžete absolvovať kedykoľvek a kdekoľvek, takže ušetríte čas a peniaze.
Aby sa kurzy zobrazovali správne, je potrebné používať nové verzie internetových prehliadačov, napr. Mozilla Firefox (stiahnuť TU) alebo Internet Explorer (stiahnuť TU).
 

Kategórie kurzov

 

Zoznam kurzov

Fyzioterapeut 
 HydrokinezioterapiaInformácie o kurze
 Liečba bolesti z pohľadu závislosti na analgetikách a zneužívania voľnopredajných analgetíkInformácie o kurze
 Inštrumentárne techniky v respiračnej fyzioterapiiInformácie o kurze
Verejný zdravotník 
 Zákon č. 578/2004 Z. z.Informácie o kurze
 Význam výživy pri prevencii civilizačných ochoreníInformácie o kurze
 Prenosné ochorenia a legislatívaInformácie o kurze
 Komunitné ošetrovateľstvoInformácie o kurze
 Komunitná ošetrovateľská starostlivosť v školáchInformácie o kurze
 Sterilizácia zdravotníckych pomôcok - kontrola sterilizácieInformácie o kurze
 Zásady správneho skladovania očkovacích látok vo farmáciiInformácie o kurze
 Zásady správneho skladovania a podávania očkovacích látokInformácie o kurze
 Sterilizácia zdravotníckych pomôcok - sterilizačné obalyInformácie o kurze
 Sterilizácia zdravotníckych pomôcok - spôsoby sterilizácie: sterilizácia termolabilných pomôcokInformácie o kurze
 Sterilizácia zdravotníckych pomôcok - spôsoby sterilizácie vlhkým teplom (autoklávovanie) a suchým teplom (horúcovzduchová sterilizácia)Informácie o kurze
 Sterilizácia zdravotníckych pomôcok - predsterilizačná prípravaInformácie o kurze
 Protiepidemické opatrenia pri hospitalizácii pacienta s infekciou vyvolanou Clostridium difficileInformácie o kurze
 Dezinfekcia rúk zdravotníckych pracovníkovInformácie o kurze
Zdravotnícky laborant 
 Zákon č. 578/2004 Z. z.Informácie o kurze
 Význam výživy pri prevencii civilizačných ochoreníInformácie o kurze
 Prenosné ochorenia a legislatívaInformácie o kurze
 Sterilizácia zdravotníckych pomôcok - kontrola sterilizácieInformácie o kurze
 Transfúzne prípravky a transfúzna terapiaInformácie o kurze
 Anémia a laboratórna diagnostikaInformácie o kurze
 Sterilizácia zdravotníckych pomôcok - sterilizačné obalyInformácie o kurze
 Protiepidemické opatrenia pri hospitalizácii pacienta s infekciou vyvolanou Clostridium difficileInformácie o kurze
 Dezinfekcia rúk zdravotníckych pracovníkovInformácie o kurze
 Monitorovanie kvality - úprava zdravotníckej pomôcky výrobcom určenej na resterilizáciuInformácie o kurze
Asistent výživy 
 Zákon č. 578/2004 Z. z.Informácie o kurze
 Význam výživy pri prevencii civilizačných ochoreníInformácie o kurze
 Prenosné ochorenia a legislatívaInformácie o kurze
 Komunitné ošetrovateľstvoInformácie o kurze
 Protiepidemické opatrenia pri hospitalizácii pacienta s infekciou vyvolanou Clostridium difficileInformácie o kurze
 Dezinfekcia rúk zdravotníckych pracovníkovInformácie o kurze
Asistent dentálnej hygieny 
 Zákon č. 578/2004 Z. z.Informácie o kurze
 Význam výživy pri prevencii civilizačných ochoreníInformácie o kurze
 Sterilizácia zdravotníckych pomôcok - kontrola sterilizácieInformácie o kurze
 Sterilizácia zdravotníckych pomôcok - sterilizačné obalyInformácie o kurze
 Sterilizácia zdravotníckych pomôcok - spôsoby sterilizácie: sterilizácia termolabilných pomôcokInformácie o kurze
 Sterilizácia zdravotníckych pomôcok - spôsoby sterilizácie vlhkým teplom (autoklávovanie) a suchým teplom (horúcovzduchová sterilizácia)Informácie o kurze
 Sterilizácia zdravotníckych pomôcok - predsterilizačná prípravaInformácie o kurze
 Protiepidemické opatrenia pri hospitalizácii pacienta s infekciou vyvolanou Clostridium difficileInformácie o kurze
 Dezinfekcia rúk zdravotníckych pracovníkovInformácie o kurze
Rádiologický technik 
 Najčastejšie typy onkologických ochorení v oblasti H&NInformácie o kurze
 Manažment anatomických zmien (Problematika Portal Vision)Informácie o kurze
 Rádiobiológia a orgány v oblasti H&N: akútna, neskorá toxicitaInformácie o kurze
 Dokumentácia ožarovacieho plánuInformácie o kurze
 Zákon č. 578/2004 Z. z.Informácie o kurze
 Význam výživy pri prevencii civilizačných ochoreníInformácie o kurze
 Prenosné ochorenia a legislatívaInformácie o kurze
 Protiepidemické opatrenia pri hospitalizácii pacienta s infekciou vyvolanou Clostridium difficileInformácie o kurze
 Radiačná onkológiaInformácie o kurze
 Dezinfekcia rúk zdravotníckych pracovníkovInformácie o kurze
 Monitorovanie kvality - úprava zdravotníckej pomôcky výrobcom určenej na resterilizáciuInformácie o kurze
Zdravotnícky záchranár 
 Zákon č. 578/2004 Z. z.Informácie o kurze
 Význam výživy pri prevencii civilizačných ochoreníInformácie o kurze
 Sterilizácia zdravotníckych pomôcok - kontrola sterilizácieInformácie o kurze
 Sterilizácia zdravotníckych pomôcok - sterilizačné obalyInformácie o kurze
 Sterilizácia zdravotníckych pomôcok - spôsoby sterilizácie: sterilizácia termolabilných pomôcokInformácie o kurze
 Sterilizácia zdravotníckych pomôcok - spôsoby sterilizácie vlhkým teplom (autoklávovanie) a suchým teplom (horúcovzduchová sterilizácia)Informácie o kurze
 Sterilizácia zdravotníckych pomôcok - predsterilizačná prípravaInformácie o kurze
 Protiepidemické opatrenia pri hospitalizácii pacienta s infekciou vyvolanou Clostridium difficileInformácie o kurze
 Dezinfekcia rúk zdravotníckych pracovníkovInformácie o kurze
Technik pre zdravotnícke pomôcky 
 Zákon č. 578/2004 Z. z.Informácie o kurze
 Význam výživy pri prevencii civilizačných ochoreníInformácie o kurze
 Prenosné ochorenia a legislatívaInformácie o kurze
 Sterilizácia zdravotníckych pomôcok - kontrola sterilizácieInformácie o kurze
 Sterilizácia zdravotníckych pomôcok - sterilizačné obalyInformácie o kurze
 Sterilizácia zdravotníckych pomôcok - spôsoby sterilizácie: sterilizácia termolabilných pomôcokInformácie o kurze
 Sterilizácia zdravotníckych pomôcok - predsterilizačná prípravaInformácie o kurze
 Sterilizácia zdravotníckych pomôcok - spôsoby sterilizácie vlhkým teplom (autoklávovanie) a suchým teplom (horúcovzduchová sterilizácia)Informácie o kurze
 Protiepidemické opatrenia pri hospitalizácii pacienta s infekciou vyvolanou Clostridium difficileInformácie o kurze
 Dezinfekcia rúk zdravotníckych pracovníkovInformácie o kurze
Optometrista 
 Zákon č. 578/2004 Z. z.Informácie o kurze
 Význam výživy pri prevencii civilizačných ochoreníInformácie o kurze
 Protiepidemické opatrenia pri hospitalizácii pacienta s infekciou vyvolanou Clostridium difficileInformácie o kurze
 Dezinfekcia rúk zdravotníckych pracovníkovInformácie o kurze
Farmaceutický laborant 
 Zákon č. 578/2004 Z. z.Informácie o kurze
 Význam výživy pri prevencii civilizačných ochoreníInformácie o kurze
 Novelizácia zákona č. 140/1998 Z.z. - zavedenie zásielkového predajaInformácie o kurze
 Bezpečná práca v lekárniInformácie o kurze
 Prenosné ochorenia a legislatívaInformácie o kurze
 Sterilizácia zdravotníckych pomôcok - kontrola sterilizácieInformácie o kurze
 Zásady správneho skladovania a podávania očkovacích látokInformácie o kurze
 Sterilizácia zdravotníckych pomôcok - sterilizačné obalyInformácie o kurze
 Sterilizácia zdravotníckych pomôcok - spôsoby sterilizácie: sterilizácia termolabilných pomôcokInformácie o kurze
 Sterilizácia zdravotníckych pomôcok - spôsoby sterilizácie vlhkým teplom (autoklávovanie) a suchým teplom (horúcovzduchová sterilizácia)Informácie o kurze
 Sterilizácia zdravotníckych pomôcok - predsterilizačná prípravaInformácie o kurze
 Zásady správneho skladovania očkovacích látok vo farmáciiInformácie o kurze
 Protiepidemické opatrenia pri hospitalizácii pacienta s infekciou vyvolanou Clostridium difficileInformácie o kurze
 Dezinfekcia rúk zdravotníckych pracovníkovInformácie o kurze
 Monitorovanie kvality - úprava zdravotníckej pomôcky výrobcom určenej na resterilizáciuInformácie o kurze
Masér 
 Zákon č. 578/2004 Z. z.Informácie o kurze
 Význam výživy pri prevencii civilizačných ochoreníInformácie o kurze
 Prenosné ochorenia a legislatívaInformácie o kurze
 Komunitné ošetrovateľstvoInformácie o kurze
 Komunitná ošetrovateľská starostlivosť o detiInformácie o kurze
 Protiepidemické opatrenia pri hospitalizácii pacienta s infekciou vyvolanou Clostridium difficileInformácie o kurze
 Dezinfekcia rúk zdravotníckych pracovníkovInformácie o kurze
Očný optik 
 Zákon č. 578/2004 Z. z.Informácie o kurze
 Význam výživy pri prevencii civilizačných ochoreníInformácie o kurze
 Prenosné ochorenia a legislatívaInformácie o kurze
 Protiepidemické opatrenia pri hospitalizácii pacienta s infekciou vyvolanou Clostridium difficileInformácie o kurze
 Dezinfekcia rúk zdravotníckych pracovníkovInformácie o kurze
Zdravotnícky asistent 
 Zákon č. 578/2004 Z. z.Informácie o kurze
 Výživa dojčiatInformácie o kurze
 Význam výživy pri prevencii civilizačných ochoreníInformácie o kurze
 Bezpečná práca v lekárniInformácie o kurze
 Prenosné ochorenia a legislatívaInformácie o kurze
 Komunitné ošetrovateľstvoInformácie o kurze
 Komunitná ošetrovateľská starostlivosť o detiInformácie o kurze
 Sterilizácia zdravotníckych pomôcok - kontrola sterilizácieInformácie o kurze
 Zásady správneho skladovania a podávania očkovacích látokInformácie o kurze
 Sterilizácia zdravotníckych pomôcok - sterilizačné obalyInformácie o kurze
 Sterilizácia zdravotníckych pomôcok - spôsoby sterilizácie: sterilizácia termolabilných pomôcokInformácie o kurze
 Sterilizácia zdravotníckych pomôcok - spôsoby sterilizácie vlhkým teplom (autoklávovanie) a suchým teplom (horúcovzduchová sterilizácia)Informácie o kurze
 Sterilizácia zdravotníckych pomôcok - predsterilizačná prípravaInformácie o kurze
 Protiepidemické opatrenia pri hospitalizácii pacienta s infekciou vyvolanou Clostridium difficileInformácie o kurze
 Dezinfekcia rúk zdravotníckych pracovníkovInformácie o kurze
Sanitár 
 Zákon č. 578/2004 Z. z.Informácie o kurze
 Význam výživy pri prevencii civilizačných ochoreníInformácie o kurze
 Bezpečná práca v lekárniInformácie o kurze
 Prenosné ochorenia a legislatívaInformácie o kurze
 Komunitné ošetrovateľstvoInformácie o kurze
 Komunitná ošetrovateľská starostlivosť o detiInformácie o kurze
 Sterilizácia zdravotníckych pomôcok - kontrola sterilizácieInformácie o kurze
 Sterilizácia zdravotníckych pomôcok - sterilizačné obalyInformácie o kurze
 Sterilizácia zdravotníckych pomôcok - spôsoby sterilizácie: sterilizácia termolabilných pomôcokInformácie o kurze
 Sterilizácia zdravotníckych pomôcok - spôsoby sterilizácie vlhkým teplom (autoklávovanie) a suchým teplom (horúcovzduchová sterilizácia)Informácie o kurze
 Sterilizácia zdravotníckych pomôcok - predsterilizačná prípravaInformácie o kurze
 Protiepidemické opatrenia pri hospitalizácii pacienta s infekciou vyvolanou Clostridium difficileInformácie o kurze
 Dezinfekcia rúk zdravotníckych pracovníkovInformácie o kurze
 Radiačná onkológiaInformácie o kurze
Ukážkový kurz 
 Ukážkový kurz - Monitorovanie kvality - úprava zdravotníckej pomôcky výrobcom určenej na resterilizáciuInformácie o kurze